BAZA WIEDZY

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ  porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

[12.01.2018r.]   Nowe zasady ochrony danych osobowych – zgoda na przetwarzanie

[07.09.2017r.]   Strona umowy i jej reprezentacja

[10.04.2017r.]   Jakie roszczenia przysługują poszkodowanym w wypadkach

[06.03.2017r.]   Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony - przyczyny

[29.12.2016r.]   Rezygnacja z pełnienia funkcji likwidatora może być trudniejsza niż jego ustanowienie

[19.08.2016r.]   Czy ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty prywatnego leczenia poszkodowanego

[02.06.2016r.]   Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

[01.04.2016r.]   Nowe zasady ustalania odsetek

[12.02.2016r.]   Marketing za pośrednictwem poczty elektronicznej

[29.12.2015r.]   Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej

[12.11.2015r.]   Zmiany w prawie pracy w 2016 roku

[09.10.2015r.]   Zwolnienie osób po 75. roku życia z abonamentu RTV 

[27.07.2015r.]   Zmiany w prawie spadkowym

[01.07.2015r.]   Zmiany w Prawie budowlanym

[23.06.2015r.]   Zmiany w sposobie pobierania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

[28.04.2015r.]   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. sygn. akt III CZP 34/14

[16.04.2015r.]   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.03.2015r. – K 29/13

[06.02.2015r.]   Zakaz konkurencji członków zarządu

[29.01.2015r.]   Umowa zlecenie z osobą niepełnoletnią

[05.01.2015r.]   W grudniu 2014 roku i w styczniu 2015 roku weszły w życie istotne zmiany dotyczące ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

[12.11.2014r.]   Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z przyczyn dotyczących pracodawcy

[12.11.2014r.]   9 maja 2014 roku została uchwalona przez sejm ustawa o prawach konsumenta. Wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia, a więc w dniu 25 grudnia 2014 roku

[08.10.2014r.]   Zmiana logo a prawa autorskie osobiste

[25.07.2014r.]   W dniu 24 lipca 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z dnia 10.07.2014r.)

[14.04.2014r.]   Spółka komandytowa

[12.02.2014r.]   Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracownika

[18.01.2014r.]   Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym

powrót

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ  porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach – zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.