DANE SPÓŁKI Z O.O. NA PISMACH I ZAMÓWIENIACH

Informacja na temat obowiązku umieszczania danych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na pismach i zamówieniach handlowych.

Zgodnie z art. 206 Kodeksu spółek handlowych pisma i zamówienia handlowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kierowane do oznaczonej osoby powinny zawierać:

  1.  firmę spółki, jej siedzibę i adres;
  2.  oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
  3.  numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4.  wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.

Spółka musi uwzględniać powyższe informacje nie tylko w korespondencji papierowej, ale także w pismach i zamówieniach handlowych rozsyłanych drogą elektroniczną oraz na stronach internetowych.

Zgodnie z treścią art. 595 § 1 kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki z o.o., który dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe nie zawierają danych określonych powyżej, podlega karze grzywny w wysokości do 5.000 zł. Grzywnę może nałożyć sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki.

powrót

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ  porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach – zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.